Quảng Trị

NT Bảo Châu04, Lê Duẩn, P2, TP Đông Hà, Quảng Trị