Chính sách bảo hành

Men vi sinh Bifina Nhật Bản là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên không có chính sách bảo hành như các sản phẩm gia dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0902255547