Hải Dương

Nhà Thuốc Thái Bình Số 221 Nguyễn Lương Bằng, Thành Phố Hải Dương , Tỉnh Hải Dương