Thanh Hóa

NT Mai Thư Phố Kiểu, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định, Thanh Hoá.
Quầy thuốc Thành Bích Đông Cương, Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam
NHà thuốc Thọ Mai Sn145-kp2- tt bến sung- như thanh- thanh hoá
NT Tốt Tốt 83 Quang Trung TP Thanh Hóa
NT Thái Bình 59 Phan Chu TRinh Điện Biên TP Thanh Hóa
Quầy thuốc Hồng Dân Thôn Phú Quý, Xã Quảng Tâm, TP Thanh Hoá